Bel ons anoniem & gratis

Exit app

Verlaat de website direct.

Nieuws

Over jonge plegers van seksueel kindermisbruik

Onderzoeken laten zien dat veel plegers van seksueel kindermisbruik zelf nog jong zijn. Ook Stop it Now ziet al jaren dat een groot deel van de personen die contact opneemt valt in de leeftijdscategorie tot en met 25 jaar. Meer inzicht in deze jonge plegergroep is belangrijk om hulpverlening beter te laten aansluiten bij wat deze personen nodig hebben en om toekomstig delictgedrag, en dus ook slachtoffers, te voorkomen. Daarom heeft Stop it Now in samenwerking met de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen onderzoek gedaan naar de jonge (potentiële) plegers van seksueel kindermisbruik die contact opnemen met Stop it Now.

Lees het artikel Over jonge plegers van seksueel kindermisbruik

Waarom kijkt iemand naar misbruikbeelden?

Er zijn veel verschillende redenen waarom iemand naar misbruikbeelden van minderjarigen zoekt of kijkt. Er kan een seksuele motivatie spelen en een niet-seksuele motivatie.

Lees het artikel Waarom kijkt iemand naar misbruikbeelden?

Vrouwen met gevoelens voor minderjarigen

Er is nog weinig onderzoek gedaan naar vrouwen met seksuele gevoelens voor minderjarigen. Uit een klein kwalitatief onderzoek blijkt dat er overeenkomsten en verschillen zijn in vergelijking met mannen.

Lees het artikel Vrouwen met gevoelens voor minderjarigen

Exit app