Bel ons anoniem & gratis

Exit app

Verlaat de website direct.

Over jonge plegers van seksueel kindermisbruik

Gepubliceerd op August 28th, 2023

Wat weten we op basis van het onderzoek?

De seksuele voorkeur van de jonge (potentiële) plegers is divers. Er is niet altijd sprake van een seksuele voorkeur voor minderjarigen. Zo wordt er een verschil genoemd tussen de online en de offline wereld: er kan sprake zijn van seksuele opwinding bij het zien van strafbare beelden terwijl er geen aantrekking is tot minderjarigen in het dagelijks leven. Wat ook vaak wordt genoemd door de jonge plegers is dat ze risicovol pornokijkgedrag vertonen of een escalatie hierin ervaren. Dit betekent dat ze beelden kijken op de grens van wat legaal is. Of dat ze door herhaalde blootstelling aan pornografische beelden op zoek zijn gegaan naar steeds extremere beelden om dezelfde mate van opwinding te ervaren. Door deze escalatie zijn ze dan uiteindelijk terechtgekomen bij beeldmateriaal van seksueel misbruik van minderjarigen. Veel jonge kijkers van dergelijke beelden zijn dus niet vanaf het begin doelbewust op zoek gegaan naar dit materiaal.

Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat veel jonge (potentiële) plegers aangeven met verschillende psychische problemen te kampen, zoals depressieve gevoelens, dwanggedachten en soms zelfs suïcidale gedachten. Negatieve gevoelens en stress kunnen een aanleiding zijn om delictgedrag te vertonen. Verder geven veel jonge plegers aan gevoelens van schuld en schaamte te ervaren door hun gedrag, en hebben ze angst voor de mogelijke gevolgen. Ondanks dat de jonge (potentiële) plegers het moeilijk vinden om te praten over hun zorgen, heeft deze groep wel de stap gezet om contact op te nemen met Stop it Now. Dit betekent dat ze soms voor het eerst met iemand over hun problemen praten. Veel plegers hebben eerst zelf geprobeerd om hun gedrag te stoppen door het zoeken naar afleiding of bepaalde situaties te vermijden. Dat is niet altijd voldoende.

In het contact met Stop it Now geven ze aan behoefte te hebben om over hun problemen te praten, in hun sociale omgeving of met professionals. En ze zijn op zoek naar hulp om weer controle te krijgen over hun gedrag. Ook stellen veel jongeren vragen over bijvoorbeeld de strafbaarheid van (online) seksueel gedrag, of over hoe ze veilig porno kunnen kijken zonder hierin de grens over te gaan. Het is dan ook belangrijk dat jongeren goede informatie krijgen over hoe zij online op een positieve en gezonde manier met seksualiteit bezig kunnen zijn. Stop it Now biedt een veilige plek waar jongeren laagdrempelig over deze onderwerpen kunnen praten en hulp kunnen krijgen indien nodig.

Het volledige rapport kun je hier lezen.

Exit app