Bel ons anoniem & gratis

Exit app

Verlaat de website direct.

Risico op zelfdoding is groot bij kinderpornokijkers en misbruikplegers

Veel mensen hebben een duidelijke mening over iedereen met seksuele gevoelens en/of gedrag richting kinderen/minderjarigen. Dat kan leiden tot gevoelens van depressie, angst en eenzaamheid. Het suïciderisico bij iemand die kinderporno kijkt of kindermisbruik heeft gepleegd, is hoog. Dat geldt helemaal als er contact is geweest met de politie. Het feit dat je omgeving op de hoogte is van je gedrag, kan betekenen dat je geen uitweg meer ziet en zelfdoding als enige oplossing ervaart.

Houd er daarom rekening mee dat je cliënt niet alleen depressieve gevoelens kan ervaren, maar ook suïcidale gedachten kan hebben. Vraag hiernaar en maak ook deze gevoelens en gedachten bespreekbaar. Overleg met je team wanneer je een suïciderisico vermoedt en neem zo nodig contact op met de crisisdienst.

Exit app