Bel ons anoniem & gratis

Exit app

Verlaat de website direct.

Vrouwen met gevoelens voor minderjarigen

Gepubliceerd op January 20th, 2023

Verschillen

Tot nu toe is er weinig onderzoek gedaan naar vrouwen met seksuele gevoelens voor minderjarigen. Uit verschillende onderzoeken komt wel naar voren dat een klein percentage van de mensen met seksuele gevoelens voor minderjarigen, zich identificeert als vrouw. Zo blijkt uit een klein kwalitatief onderzoek van Lievesley en Lapworth (2022) dat er veel overeenkomsten zijn als het gaat om mannen en vrouwen met seksuele gevoelens voor minderjarigen. Er is in beide groepen een hogere mate van eenzaamheid en de meerderheid van de mensen met seksuele gevoelens voor minderjarigen neigt niet naar het plegen van kindermisbruik. De gendernorm in de samenleving, waar de vrouw wordt gezien als de zorgende partij, kan bij vrouwen met seksuele gevoelens voor minderjarigen voor veel verwarring zorgen: ervaren zij seksuele gevoelens of gaat het om ‘natuurlijke’ liefdesgevoelens voor kinderen.


Gevolgen

Een deelnemer uit de bovengenoemde studie, vermeldde dat ze verschillende vormen van stigma ervaart. Juist omdat er zo weinig vrouwen zijn met seksuele gevoelens voor minderjarigen. Zo wordt op specifiek voor deze groep bedoelde online forums hun vrouwelijkheid in twijfel getrokken. Vrouwen voelen zich een minderheid en als je deel uitmaakt van een minderheid leidt dat vaak tot isolatie. Dit heeft tot gevolg dat deze vrouwen geen hulp durven te zoeken voor potentiële mentale problemen. En dat kan leiden tot een verhoogd risico op zelfbeschadiging en suïcide. Tegelijkertijd waren er ook deelnemers aan het onderzoek die minder stigma ervaren.

Doordat de groep zo klein is, weet namelijk niemand dat ze bestaan. De verwachting is dan ook dat mannen met seksuele gevoelens voor minderjarigen meer stigma ervaren omdat zij agressiever kunnen zijn en over het algemeen over een hoger libido beschikken.


Verder onderzoek

Het is belangrijk om te onthouden dat de informatie uit een kwalitatief artikel komt met een klein aantal interviews en respondenten. Er is nog veel meer onderzoek nodig om meer te weten over deze erg onbekende groep.

Exit app