Bel ons anoniem & gratis

Exit app

Verlaat de website direct.

Welke hulpverlening is er voor mensen met seksuele gevoelens voor minderjarigen?

Gepubliceerd op September 7th, 2023

Volgens internationaal onderzoek hebben één tot drie van de honderd mannen seksuele gevoelens voor minderjarigen. Er wordt vaak gedacht dat zij altijd over zullen gaan tot het plegen van seksueel kindermisbruik. Dit is echter niet het geval. De meeste mannen die seksuele gevoelens voor minderjarigen ervaren, hebben geen enkele intentie om misbruik te plegen. Ze worstelen weliswaar met hun geaardheid, maar willen minderjarigen beslist geen pijn doen. Gedrag en fantasieën hoeven dus niet samen te vallen. In dit artikel les je welke hulp er voor deze mensen beschikbaar is.

Doordat pedofilie in de maatschappij onterecht gelijkgesteld wordt aan kindermisbruik ervaren deze personen veel last van stigmatisering. Hierdoor is het moeilijk om te praten over hun gevoelens en staat het hulpverlening in de weg. Veel mensen worstelen met de acceptatie van deze seksuele voorkeur en ervaren negatieve gevoelens zoals depressie, angsten en eenzaamheid. Ook komen suïcidale gedachten veel voor bij deze groep. De gevoelens onderdrukken werkt vaak niet, ernaar handelen is illegaal. Wat voor hulp is er voor deze groep?

Pedofilie is een seksuele voorkeur voor kinderen die nog geen secundaire geslachtskenmerken vertonen (zoals verlaging van de stem, haargroei, borstontwikkeling, etc). Meestal gaat het om kinderen jonger dan 13 jaar. Iemand die exclusief pedofiel is, voelt zich alleen aangetrokken tot kinderen. Het komt ook voor dat mensen gevoelens hebben voor zowel volwassenen als kinderen. Er zijn ook personen die zich aangetrokken voelen tot minderjarigen met beginnende, maar nog niet volledig ontwikkelde secundaire geslachtskenmerken. Dit wordt hebefilie genoemd.

Stop it Now richt zich op de preventie van seksueel kindermisbruik. Indien er naast gevoelens voor minderjarigen ook sprake is van (mogelijk) strafbaar gedrag dan kan Stop it Now hierin adviseren en ondersteunen. Maar welke mogelijkheden zijn er als je enkel worstelt met deze seksuele voorkeur?

Als je seksuele gevoelens voor minderjarigen hebt kan dit veel onzekerheid en twijfels met zich meebrengen. De meeste personen hebben geen enkele intentie om misbruik te plegen. Maar ze worstelen met verschillende vragen: 'hoe ga ik met deze gevoelens om?', 'moet ik dit met mijn partner bespreken?'. We begrijpen dat het onmogelijk lijkt om deze gevoelens en twijfels met vrienden of familie te bespreken. Vanwege het stigma in de samenleving voelt het voor veel personen alsof ze ‘anders’ zijn. Eenzaamheid kan daarom een groot thema zijn voor iemand met deze gevoelens. Misschien voelt het ook wel alsof deze gevoelens in de weg staan van geluk in het leven. Het kan helpen om met gevoelsgenoten op www.pedofilie.nl te praten. Deze website is er voor mensen met seksuele gevoelens voor minderjarigen die niet de intentie hebben om misbruik te plegen. Hier vinden mensen steun en herkenning bij elkaar. Praten met mensen die dezelfde gevoelens hebben kan meer duidelijkheid over seksuele identiteit geven en eenzaamheid verminderen.

Weet dat je niet de enige bent die worstelt met deze gevoelens. In de korte documentaire Onder ons hoor je het verhaal van drie mannen die vertellen over hun interne strijd met pedofiel zijn. Dit kan helpen bij het vinden van herkenning en steun in anderen.

Het is belangrijk om over deze gevoelens te (blijven) praten en eventuele zorgen of moeilijkheden te uiten. Indien er moeilijkheden zijn omtrent de acceptatie van deze voorkeur of je hebt behoefte aan ondersteuning in het leren omgaan met deze gevoelens dan kun je terecht bij gespecialiseerde hulpverlening. De Waag, een forensische polikliniek, biedt zelfacceptatiegroepen voor personen met seksuele gevoelens voor minderjarigen. Over de gespreksgroep: ''Tijdens de groepsgesprekken worden cliënten geholpen om hun pedofiele gevoelens te accepteren, om steun te vinden bij elkaar en krijgen ze psychologisch advies in het omgaan met hun gevoelens. De groep helpt om de kwaliteit van leven te verbeteren en iemand weerbaarder te maken in het omgaan met tegenslagen.'' Meer informatie over de gespreksgroep vindt je hier.

Daarnaast is het mogelijk om een individuele behandeling te starten, dit kan bij een forensische polikliniek of seksuoloog met expertise op dit thema. Behandeling richt zich voornamelijk op de acceptatie van jouw seksuele voorkeur. Dit kan door middel van Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Daarbij is het belangrijk om steun te vinden, bijvoorbeeld door een sociaal netwerk op te bouwen en deze in de behandeling te betrekken. Ook wordt er vaak gebruik gemaakt van het Good Lives Model (GLM), waarbij de focus ligt op jouw sterke punten en vaardigheden. Passende behandeling kan helpen om je seksuele voorkeur te accepteren en veilig te leren omgaan met deze gevoelens. Dit geeft jou de handvatten die je nodig hebt om te leven in een veroordelende maatschappij.

Exit app