Start het gesprek
Stop kindermisbruik

Privacy

Onze medewerkers kunnen je telefoonnummer niet zien als je belt en gaan vertrouwelijk om met alle gegevens die je deelt. Echter, wanneer je persoonlijke informatie over jezelf of iemand anders geeft, en wij ernstige vermoedens hebben dat een kind direct gevaar loopt om het slachtoffer te worden van seksueel misbruik, dan zijn wij wettelijk verplicht dit te melden aan de juiste instanties.